خرید فایل( پایدارسازی گود در محیط های شهری)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
نام محصول دانلودی: پایدارسازی گود در محیط های شهری

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پایدارسازی گود در محیط های شهری، در قالب پی. دی. اف و در 50 صفحه، شامل روش های عمومی پایدارسازی گود در محیط های شهری، طراحی، روش های کنترل آب، ابزاربندی ریزش گود، مسائل خاص گودبرداری های شهری، نحوه ارجاع کار

ادامه مطلب